Tag: traplift

Een traplift in Amsterdam kan bijdragen aan een vitalere senior

Een traplift in Amsterdam kan bijdragen aan een vitalere senior

Als je senior (50+) bent is naast goed eten en drinken, sporten net zo belangrijk! Als competitiesport niet meer haalbaar is en u toch de behoefte heeft om met leeftijdsgenoten in een zaal of buiten te bewegen, dan biedt Meer Bewegen Voor Ouderen in Amsterdam voldoende aanbod om als senior in beweging te blijven. Ook het langer zelfstandig thuis wonen wordt op die manier gestimuleerd. Door middel van het toepassen van een goede traplift bijvoorbeeld kunnen ouderen steeds langer thuis wonen. Ook een aangepaste douche of scootmobiel kan dit proces ondersteunen.

Een fitte bejaarde die langer zelfstandig thuis kan wonen

Uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau van december 2020 blijkt het aantal senioren dat op hoge leeftijd aan sport doet toe te nemen. Vooral zelfstandige senioren tussen de 65 en 75 jaar  zijn aan het sporten geslagen. Het grote belang van bewegen wordt door onderzoekers bevestigd. Een actieve leefstijl van senioren draagt bij aan het hebben van minder gezondheidsproblemen, wanneer ze regelmatig in beweging zijn. Bewegen houdt u langer fit en zelfredzaam, botten en spieren worden sterker, uw coördinatie verbetert en het heeft een gunstige invloed op diverse aandoeningen. Vergeet niet dat bewegen vooral ook leuk en gezellig is, zeker als u in groepsverband beweegt. Wanneer u niet zelfstandig naar de activiteiten kunt komen omdat u moeite heeft met lopen raden we aan te informeren naar een scootmobiel. Wanneer u in een flatgebouw woont ook eventueel ook een platformlift aanvragen om met uw voertuig een trap af te komen. In de woning zelf is het eventueel ook mogelijk om de mobiliteit te vergroten door het laten installeren van een traplift. Er kan gebruik worden gemaakt van subsidie vanuit de WMO of WLZ.

Bewegen is belangrijk voor senioren

Er is er altijd wel een passende sport bij u in de buurt! Voor jonge senioren, maar ook tot op hoge leeftijd kan er worden meegedaan. Bekijk het aanbod van Meer Bewegen voor Ouderen. Alle docenten hebben naast hun opleiding voor sportleraar of fysiotherapeut een speciale opleiding Meer Bewegen voor Ouderen gevolgd. Stichting Meer Bewegen voor Ouderen organiseert in Amsterdam diverse activiteiten voor ouderen van 55 – 100 jaar en voor mensen met chronische aandoeningen. De activiteiten hebben niet alleen een sportief maar ook een sociaal aspect: er wordt na de les gezamenlijk koffie/thee gedronken of er wordt gezamenlijk iets ondernomen.

Traplift zorgt voor zelfstandigheid

Elke dag thuis bewegen is daarnaast ook erg belangrijk. Op die manier blijft men fit en vol energie. Goede voeding speelt daarbij uiteraard ook een belangrijke rol. Informeer eens bij een lokale maaltijdservice of tafeltje-dekje organisatie voor gezonde en voedzame warme maaltijden. Via de ANBO of andere ouderenorganisatie is ook veel informatie in te winnen over bijvoorbeeld installateurs van trapliften in Amsterdam.